veiledning02_stor

Brannstige fra balkong

Bunnmål : Min 50cm fra bakken
( i praksis jamt med kledningen )

Toppmål : Bør være 135cm over
balkongens rekkverk, minimum 100cm

Avstand til balkong : Max 60cm min 15cm