Brannstige for Borettslag i Larvik

For borettslaget

Viktig for Entrepenører / Boligbyggelag :

Entreprenører som overleverer nye bygg i dag er pålagt strenge krav til godkjente produkter.

FDV dokumentasjon og kvalitetsikring er ord som stadig går igjen. Entreprenører som er seg sitt ansvar bevisst kjøper og monterer byggevarer som er ihht norsk lovgivning og standarder. En slik Godkjenning fra Sintef Byggforsk gjør valget enkelt når man skal montere brannstiger.