Besøk vår Facebook side

Tilbehør til brannstige

32 mm foring, aluminium.

Braketter 10-15 cm, 15-23 cm, 23-40 cm og 40-75 cm.

Mellomutløser

Platå 30*15 cm

Skims 2,5 mm, 10 mm, 20 mm og 32 mm.

Trinnprofil

Skjøtestykke

Utløsersplint