Dokumenter

Monterings- og bruksanvisning for utfellbar brannstige

Sørlandsstigen er en utfellbar redningsstige for rømning fra bygninger i tilfelle brann.
Stigen monteres vertikalt til yttervegg slik at den kan brukes ved utgang fra vindu, balkong eller lignende. Når man trekker ut en utløsersplint/ låsesplint, folder stigen seg ut fra rømningspunktet og helt ned. Eventuelt overliggende stigeenheter kan utløses separat fra en overliggende etasje.

Monterings- og bruksanvisning for utfellbar brannstige med ryggvern (bøylestigen)

Sørlandsstigen er en utfellbar redningsstige for rømning fra bygninger i tilfelle brann.
Stigen monteres vertikalt til yttervegg slik at den kan brukes ved utgang fra vindu, balkong eller lignende. Når man trekker ut en utløsersplint/ låsesplint, folder stigen seg ut fra rømningspunktet og helt ned. Eventuelt overliggende stigeenheter kan utløses separat fra en overliggende etasje.

Teknisk Godkjenning TG 2427

Sørlandsstigens stiger er godkjent av Sintef etter EN-131 med egenskaper, bruksområde og betingelser for bruk som angitt i dette dokument.

TG-2427

FDV – Dokumentasjon – Utfellbar brannstige

Her kan du laste ned FDV dokumentasjon i PDF format. 

Produktbeskrivelse:
Sørlandsstigen er en utfellbar redningsstige for rømning fra bygninger i tilfelle brann. Stigen monteres vertikalt på yttervegg slik at den kan brukes fra vindu, balkong eller lignende. Når man trekker ut en utløsersplinten/låsesplinten, folder stigen seg ut fra rømningspunktet og helt ned. Eventuelt overliggende stigeenheter kan utløses separat fra en overliggende etasje.


Leveres i enheter med standardlengdene : 2,1 m, 3,9 m, 4,2 m og 4,8 m. Enhetene kan kobles sammen til andre lengder og tilpasses individuelle behov. 

FDV - Dokumentasjon - Bøylestigen (stige med ryggvern)

Her kan du laste ned FDV Dokumentasjon i PDF format. 

Produktbeskrivelse:
Sørlandsstigen er en utfellbar redningsstige for rømning fra bygninger i tilfelle brann. Stigen monteres vertikalt på yttervegg slik at den kan brukes fra vindu, balkong eller lignende. Når man trekker ut en utløsersplinten/låsesplinten, folder stigen seg ut fra rømningspunktet og helt ned. Eventuelt overliggende stigeenheter kan utløses separat fra en overliggende etasje.


Leveres i enheter med standardlengdene: 5,7 m, 6,9 m og 7,8 m. Enhetene kan kobles sammen til andre lengder og tilpasses individuelle behov

Brannstige-brosjyre

Brannstigen er spesialkonstruert for enebolig, rekkehus, høyhus og boligblokker. Det er en redningsstige for evakuering fra boligen i tilfelle brann. Den fremkommer som en tynn list på veggen og foldes ut ved å dra i utløsersplinten.

For borettslag - viktig for entreprenører/boligbyggelag:

Entreprenører som overleverer nye bygg i dag er pålagt strenge krav til godkjente produkter. FDV dokumentasjon og kvalitetsikring er ord som stadig går igjen. Entreprenører som er seg sitt ansvar bevisst kjøper og monterer byggevarer som er ihht norsk lovgivning og standarder. En slik Godkjenning fra Sintef Byggforsk gjør valget enkelt når man skal montere brannstiger.